Přeskočit na obsah

Lékařské kontejnery

Nejvyšší kvalita zpracování.

Vhodný na převoz nástrojů

Gumové kolečka s brzdou

Otevíratelná dvířka do 270°

Šuplíky pro snadné rozdělení nástrojů.

Hliníkové madla

Ideální na převoz kontaminovaných nástrojů pro sterilizaci a jejich následné redistribuci na operačních sálech

Převozná skříň

Lékařský vozík

Pro vytvoření objednávky neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení:

Zavedení nové podoby testové zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy vyplývá z vyhlášky č. 298/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1.července 2006.

Cílem Ministerstva dopravy, odboru provozu silničních vozidel, je zavedení nového moderního způsobu provedení testové části zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění. Tento způsob zkoušky musí po odborné stránce odpovídat náročnosti současného silničního provozu, současně však musí být uživatelsky srozumitelný a jasný. Budeme proto vděčni za Vaše hodnocení elektronické podoby testů, včetně Vašich námětů k jejich vylepšení.